Solo Boost

Solo Boost

Bij Solo Boost is er altijd sprake van één op één begeleiding. Er wordt samen met je kind gewerkt aan datgene wat hij of zij lastig vindt en waar het in wil groeien. Je kind krijgt alle aandacht en zorg op maat.

Er wordt altijd eerst gekeken naar de oorzaak van het leerprobleem. Vanuit deze hulpvraag wordt een plan op maat gemaakt. Een onderzoek om de oorzaak van het leerprobleem te achterhalen, is onderdeel van dit traject.