Maatwerk voor jouw kind

Boost leerondersteuning is er voor kinderen met grote en kleine uitdagingen. Er wordt individueel gewerkt, maar ook in groepjes. Dit betekent ook dat niet iedereen hetzelfde traject zal doorlopen. Tarieven zullen per traject anders zijn.

Tijdens een vrijblijvend intakegesprek zal gekeken worden wat het best is voor je kind en zal je geïnformeerd worden over de tarieven. Uiteraard mag je altijd contact opnemen als je al eerder meer informatie hierover wilt.

  • De betaling vindt plaats middels een factuur. Deze dient binnen 2 weken betaald te zijn.
  • Wanneer een afspraak niet door kan gaan, graag 24 uur van te voren annuleren. Afspraken die niet tijdig worden geannuleerd worden in rekening gebracht.
  • De begeleidingsmomenten vinden plaats bij Boost leerondersteuning. Dit kan buiten schooltijd, maar ook onder schooltijd.