Ik help kinderen die wel een Boost kunnen gebruiken!

Ik zet me in voor kinderen die uitdagingen hebben op leer- en/of gedragsgebied. Voor kinderen bij wie het eventjes (of al langere tijd) niet lekker loopt.

Ze lopen vast in hun ontwikkeling en voelen dat ze hier last van hebben. Frustratie, geen plezier meer hebben in leren of onzekerheid kan bij deze kinderen het geval zijn.

De hulpvraag kan heel klein zijn. Daar waar we direct mee aan de slag kunnen. Maar er kunnen ook hulpvragen zijn waar het belangrijk is dat naar de oorzaak van het leerprobleem gekeken wordt. Geen symptoombestrijding, maar eerst naar de oorzaak van het probleem gaan. Door dit aan te pakken zorgen we ervoor dat er een goed fundament ontstaat om weer tot leren te kunnen komen. En juist dan gaan we weer een gelukkig kind zien wat plezier in leren heeft.

Met o.a. de volgende uitdagingen kun je terecht bij Boost leerondersteuning:

Mijn kind….

 (Begrijpend) lezen:

 • heeft een te laag leestempo of leesniveau
 • leest vaak de verkeerde regel of slaat woorden over
 • leest vaak dezelfde regel nog eens
 • begrijpt niet wat hij leest
 • kan wel woorden hakken met lezen, maar niet plakken
 • leest langzaam en spellend
 • heeft faalangst ontwikkelt bij het lezen
 • kon tot kerst nog aardig meekomen in groep 3, maar daarna lukt het niet meer

Rekenen:

 • heeft moeite met het automatiseren van plus- en minsommen
 • heeft weinig getalbegrip
 • lukt het maar niet om de splitsingen tot 10 onder de knie te krijgen
 • blijft getallen maar omdraaien en spiegelen
 • heeft angst om te rekenen met grote getallen
 • verliest het plezier in rekenen
 • heeft een zwak werkgeheugen

Spelling:

 • heeft moeite om de spellingsregels te onthouden
 • heeft moeite om de spellingsregels toe te passen
 • verliest het plezier in spellen

 

Schrijven:

 • heeft een hardnekkige verkeerde pengreep
 • drukt zo hard op de pen zodat de nagels wit worden
 • heeft een slecht leesbaar, niet ritmisch handschrift
 • heeft tijdens het schrijven zijn tong vaak naar buiten hangen
 • heeft moeite om de vormen van de letters erin te krijgen
 •  

Maar denk ook aan:

 • heeft moeite met knippen, vouwen, tekenen of kleuren
 • heeft een te laag werktempo
 • heeft moeite om zich te concentreren
 • heeft moeite met plannen en organiseren
 • is faalangstig en onzeker over zichzelf
 • kan moeilijk stilzitten als hem iets verteld wordt
 • wil niet graag naar school en heeft hierdoor last van stress
 • zit niet lekker in zijn vel