Basis + Boost = gelukkig en succesvol kind

Er wordt altijd eerst gekeken naar de oorzaak van het leerprobleem. Belangrijk is dat het fundament van een kind stevig is.

Je kunt het vergelijken met een huis. Als er een huis gebouwd wordt moet het fundament ook stevig zijn anders stort het vroeg of laat in elkaar of ontstaan er mankementen. Zo is dat ook met het fundament van een kind.

Het fundament bestaat uit de volgende onderdelen: reflexen, sensorische ontwikkeling, psychomotoriek, grove en fijne motoriek, auditieve en visuele vaardigheden en het werkgeheugen. Pas als deze onderdelen in balans en goed ontwikkeld zijn kan er op een optimale manier geleerd worden.

Elk kind heeft deze basis nodig om vanaf groep 3 goed te kunnen leren lezen, rekenen, schrijven enz. Pas dan kan een kind zich gaan ontwikkelen!

 

Stap 1: Vrijblijvende intake

Je kunt ten aller tijde een intakeformulier aanvragen. Je ontvangt deze per mail. In dit intakeformulier kun je voorinformatie geven zodat we goed voorbereid van start kunnen gaan. Nadat Boost leerondersteuning de intakeformulieren ontvangen en bekeken heeft plannen we een intakegesprek in. In dit persoonlijke gesprek bekijken we wat de hulpvraag is en welke mogelijke onderzoeken nodig zijn om de problematiek in kaart te brengen. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar de basisvoorwaarden om tot leren te komen, het fundament. Als hier nog hiaten zitten wordt hier eerst mee aan de slag gegaan. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

Stap 2: Observatieonderzoek en gesprek

In de meeste gevallen zal er gestart worden met een observatieonderzoek. Tijdens deze observaties worden de reflexen bekeken en er worden bepaalde testen gedaan. Deze zijn gericht op de hulpvraag. De begeleiding is altijd op maat. Soms is een onderzoek niet nodig en kunnen we direct starten met de begeleidingsmomenten.

Na het observatieonderzoek zal er een gesprek plaatsvinden met ouders en kind. De resultaten uit het onderzoek worden hier besproken. Daarnaast wordt gekeken hoe de begeleiding er uit zal komen te zien. Indien gewenst kan er een onderzoeksrapport worden gemaakt van dit observatieonderzoek.

IMG_9279_V1

 

Stap 3: Begeleiding en Evaluatie

Begeleiding vindt over het algemeen plaats om de 2 weken met een tijdsduur van 50 minuten. Na de begeleiding worden er oefeningen mee naar huis gegeven. Om optimaal resultaat te halen is het van belang om regelmatig deze oefeningen met uw kind uit te voeren. Na ongeveer 10 begeleidingsmomenten vindt er een gesprek plaats om de voortgang te bespreken. 

Tijdens de begeleidingsmomenten worden kinderen via spel- en bewegingsactiviteiten uitgenodigd om hun cognitieve, motorische en sociaal-emotionele vaardigheden te vergroten. Elk kind is uniek, dus alles wordt afgestemd op de hulpvraag. Uw kind leert hoe lichaam en brein met elkaar in verbinding kunnen komen om tot leren en ontwikkelen te kunnen komen. Op deze manier wordt er gewerkt aan het versterken van de hersenverbindingen, het ruimtelijk bewustzijn en het lichaamsbesef. Met als gevolg dat we een gelukkig kind gaan zien dat lekker in zijn/ haar vel zit en zich volop gaat ontwikkelen.

Tijdens de begeleidingsmomenten is het noodzakelijk dat één van beide ouders aanwezig is. Tijdens het observatieonderzoek heeft het de voorkeur om je kind alleen te laten komen. Wanneer een afspraak niet door kan gaan, dient deze 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Boost leerondersteuning heeft dan nog tijd om iemand anders in te plannen. Afspraken die tijdig zijn afgezegd, worden niet in rekening gebracht.

 

Soms is het mogelijk om de begeleiding vergoed te krijgen vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB). Informatie hierover kun je vinden op www.svb.nl/pgb en bij de zorgmedewerker van de gemeente waar je woont.

Mocht je nog vragen hebben over bovenstaande dan neem gerust contact op met Boost leerondersteuning!

 

Ben je nieuwsgierig geworden wat ik voor je kan betekenen?

Neem contact met me op!

Dit kan via mail: marloes@boostleerondersteuning.nl

of per telefoon op 06-23128124