Basis + Boost = gelukkig en succesvol kind

Er wordt altijd eerst gekeken naar de oorzaak van het leerprobleem. Belangrijk is dat het fundament van een kind stevig is.

Je kunt het vergelijken met een huis. Als er een huis gebouwd wordt moet het fundament ook stevig zijn anders stort het vroeg of laat in elkaar of ontstaan er mankementen. Zo is dat ook met het fundament van een kind.

Het fundament bestaat uit de volgende onderdelen: reflexen, sensorische ontwikkeling, psychomotoriek, grove en fijne motoriek, auditieve en visuele vaardigheden en het werkgeheugen. Pas als deze onderdelen in balans en goed ontwikkeld zijn kan er op een optimale manier geleerd worden.

Elk kind heeft deze basis nodig om vanaf groep 3 goed te kunnen leren lezen, rekenen, schrijven enz. Pas dan kan een kind zich gaan ontwikkelen!

 

Stap 1: Vrijblijvende intake

Je kunt ten aller tijde een intakeformulier aanvragen. Je ontvangt deze per mail. In dit intakeformulier kun je voorinformatie geven zodat we goed voorbereid van start kunnen gaan. Nadat Boost leerondersteuning de intakeformulieren ontvangen en bekeken heeft plannen we een intakegesprek in. In dit persoonlijke gesprek bekijken we wat de hulpvraag is en welke mogelijke onderzoeken nodig zijn om de problematiek in kaart te brengen. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar de basisvoorwaarden om tot leren te komen, het fundament. Als hier nog hiaten zitten wordt hier eerst mee aan de slag gegaan. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

Stap 2: Observatieonderzoek 

In de meeste gevallen zal er gestart worden met een observatieonderzoek. Dit onderzoek neemt 1 a 2 begeleidingsmomenten in beslag. Tijdens deze observaties worden de reflexen bekeken en er worden bepaalde testen gedaan. Deze zijn gericht op de hulpvraag. De begeleiding is altijd op maat. Soms is een onderzoek niet nodig en kunnen we direct starten met de begeleidingsmomenten.

Na het observatieonderzoek heb ik een duidelijk beeld hoe de begeleiding het best ingezet kan gaan worden. Dit wordt besproken en daarna kan er meteen gestart worden.

Indien gewenst kan er een onderzoeksrapport worden gemaakt van dit observatieonderzoek.

IMG_9279_V1

 

Stap 3: Begeleiding 

Begeleiding vindt over het algemeen plaats om de 2 weken met een tijdsduur van 50 minuten. Na de begeleiding worden er oefeningen mee naar huis gegeven. Om optimaal resultaat te halen is het van belang om regelmatig deze oefeningen met uw kind uit te voeren. 

Tijdens de begeleidingsmomenten worden kinderen via spel- en bewegingsactiviteiten uitgenodigd om hun cognitieve, motorische en sociaal-emotionele vaardigheden te vergroten. Elk kind is uniek, dus alles wordt afgestemd op de hulpvraag. Uw kind leert hoe lichaam en brein met elkaar in verbinding kunnen komen om tot leren en ontwikkelen te kunnen komen. Op deze manier wordt er gewerkt aan het versterken van de hersenverbindingen, het ruimtelijk bewustzijn en het lichaamsbesef. Met als gevolg dat we een gelukkig kind gaan zien dat lekker in zijn/ haar vel zit en zich volop gaat ontwikkelen.

Tijdens de begeleidingsmomenten is het noodzakelijk dat één van beide ouders aanwezig is. 

Wanneer een afspraak niet door kan gaan, dient deze 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Boost leerondersteuning heeft dan nog tijd om iemand anders in te plannen. Afspraken die tijdig zijn afgezegd, worden niet in rekening gebracht.

Stap 4: Evaluatie

Omdat bij elk begeleidingsmoment een ouder aanwezig zal zijn zullen de lijntjes heel kort zijn.

Bijzonderheden worden direct besproken. Heeft u als ouder de behoefte om eens rustig over de voortgang van uw zoon/dochter te praten dan kunnen we hiervoor altijd een gesprek inplannen.  

Mocht je nog vragen hebben over bovenstaande dan neem gerust contact op met Boost leerondersteuning!

 

Ben je nieuwsgierig geworden wat ik voor je kan betekenen?

Neem contact met me op!

Dit kan via mail: marloes@boostleerondersteuning.nl

of per telefoon op 06-23128124